Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Προεπαγγελματικά Τμήματα

   Απευθύνονται σε μαθητές που έχουν κατακτήσει υψηλή τεχνική κατάρτιση καθώς και σε αυτούς που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις των επαγγελματικών σχολών. Σε συνεργασία με καταξιωμένους δασκάλους, οι μαθητές μας κάθε χρόνο στελεχώνουν επάξια τα επαγγελματικά τμήματα και διαπρέπουν με την παιδεία και το ήθος τους.

Διδασκαλία : Κόμη Κλουκίνα

Κύλιση στην Αρχή